onsdag 4. mars 2015

Årsmøte for Apocrypha rollespillforening 2015

Tid: Søndag 22. februar 2015 kl. 13.00
Sted: Drøbak
Tilstede: Birger, Trym, Morten, Mariann, Kaia

§ 3 Årsmøtet er Apocryphas øverste organ og skal avholdes hvert medlemsår. Styret innkaller til årsmøte med minst to ukers varsel. På årsmøtet deltar alle medlemmer som har betalt medlemskontigenten i forkant av møtet, med tale-, forslags- og stemmerett. Følgende saker skal alltid tas opp på årsmøtet: 1. Valg av møteleder og referent. 2. Årsmelding fra styret- 3. Vedtektsendringer. 4. Valg av leder og styremedlemmer.

Saksliste:
 1. Godkjenne de stemmeberettigede
  Vedtak: De fremmøtte er godkjent som stemmeberettige.
 2. Godkjenne innkallingen og sakslisten
  Vedtak: Innkallingen og sakslisten godkjennes.
 3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen
  Vedtak: Dirigent - Kaia, Sekretær - Birger, 2 Representanter til å underskrive protokollen - Birger & Mariann.
 4. Årsmelding
  Årsmeldingen ble lagt frem.
 5. Vedtektsendringer
  Ingen endringer foreslått.
 6. Behandle medlemskontigent. (kr 50 per 2014)
  Vedtak: Beholdes på 50 kr.
 7. Økonomi
  1. Årsoppgjør 2014
   Gjennomgått
  2. Behandle budsjett
   Vi skal skjerpe oss i 2015
  3. Bankkonto
   Vedtak: Vi skal opprette egen konto i steden for å ha det i Hyperion på grunn av økte utgifter.
 8. Behandle innkomne forslag og saker.
  1. Regning for transport til/fra årsmøtet samt mat.
   Vedtak: Foreningen betaler utgiftene knyttet til årsmøtet.
  2. Organisasjon-byråkrati
   Vedtak: Vi registerer oss som frivillig organisasjon på Brønnøysundregisterne på frivillighetsregisteret. Dette vil gi oss et organisasjonsnummer og mulighet for å opprette egen bankkonto.
  3. Logo
   Vedtak: Vi gjennopptar logoprosjektet, Kaia lager utkast.
  4. Lage hjemmeside til foreningen
   Vedtak: Vi oppretter "hjemmeside" på bloggen tilknyttet organisasjonsmailen.
  5. Byggegruppe
   Vedtak: Leder for byggegruppe er nå et verv i styret og velges deretter.
   - Wilhelm lover igjen å være på 50% av møtene. Brudd av dette løftet medfører inngame straff.
  6. PR-ansvarlig
   Vedtak: PR-ansvarlig opprettes som et verv i styret og velges deretter. PR-ansvarlig skal drifte nettsiden og se etter muligheter for å rekruttere nye medlemmer.
  7. Arrangementsansvarlig
   Vedtak: Arrangementsansvarlig er ansvarlig for å arrangere minst 2 årlige sosialiseringer som ikke bare er spillinger. Dette er et verv i styret og velges deretter.
  8. Rekrutteringsstrategi
   Vedtak: Stand på Desucon, Mariann skal rekruttere venner.
 9. Foreta valg av leder, nestleder samt 3 styremedlemmer som vervene Byggeleder, PR-ansvarlig og arrangementsansvarlig.
  Vedtak: Leder: Kaia, Nestleder: Birger, Byggeleder: Trym, PR-ansvarlig, Arrangementsansvarlig: Morten
Møtet hevet kl 15:10

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar